středa, 31 srpen 2016 23:24

Členské příspěvky

Drobné vysvětlení k výši a frekvenci čl. poplatků, protože z citace ze zápisu to nemůže být dosti jasné:

Členský příspěvek 50 Kč je za rok 2017. 

Po schválení vaší přihlášky cechovní radou, vám bude zaslán mail se členským číslem, poté máte 30 dnů na uhrazení - takže chceme sice abyste ho zaplatili hned, ale v následujícím roce už nic platit nebudete. 

Tak snad se mnou budete souhlasit, ze se jedná o symbolický poplatek, veškeré vybrané peníze budou použity na aktivity a provoz cechu. 

Žádný z členů rady nemá nárok na jakoukoli odmenu za svou práci pro cech, všichni to dělají zadarmo, protoze mají zájem o věc. 

Prohledávání článků

Partneři Cechu